Basisscholen

Verschillende soorten basisonderwijs

Verschillende soorten basisonderwijs

Wanneer je kindje de leeftijd van vier jaar bereikt heeft zal hij of zij naar school moeten. In Nederland zijn er diverse soorten onderwijs waar voor het kindje uit gekozen kan worden. Zaken die hierbij een rol kunnen spelen zijn:

– Soort onderwijs

– Formaat van de school

– Religie

De soorten onderwijs zijn ongeveer in te delen in de volgende soorten:

Openbaar onderwijs

Ongeveer één op de drie kinderen gaat in Nederland naar het openbaar onderwijs. Deze vorm van onderwijs werkt niet vanuit een religie of levensovertuiging. Leerlingen van alle afkomst zijn welkom op deze scholen.

Bijzonder onderwijs

Bij deze vorm van onderwijs wordt het onderwijs wel gebaseerd op een geloof of levensovertuiging (onder andere) Christelijke, Rooms-katholieke, Protestantse, Islamitische en Joodse scholen. Nou hoef je als leerling niet perse de geloofsovertuiging te delen met de school (in de meeste gevallen), maar je moet wel rekening houden met de gebruiken en feestdagen.

Algemeen bijzonder onderwijs

Deze vorm van onderwijs is niet gericht op godsdienst of levensovertuiging maar op een opvoedkundige of onderwijskundige opvatting. Enkele voorbeelden hiervan zijn Montessori, Jenaplan en Daltonscholen. Deze scholen kunnen echter ook openbaar zijn of een bepaalde geloofsovertuiging aanhouden.

Brede scholen

Deze scholen werken nauw samen met andere organisaties denk hierbij aan organisaties op het gebied van muziek, sport en kinderopvang. Soms zijn er extra naschoolse activiteiten en zaken als extra lessen in taal etc. Deze scholen pogen de kinderen meer kansen tot ontwikkeling te bieden.

Speciaal onderwijs

De scholen binnen het speciaal onderwijs zijn bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoals kinderen met gedragsstoornissen of leerlingen die moeilijk kunnen leren.
Zoals je in de bovenstaande tekst te lezen is zijn er ontzettend veel mogelijkheden om uit te kiezen. Neem daarom de tijd om je in te lezen in de diverse soorten onderwijs die er te vinden zijn. Begin eens met lezen op de site van de rijksoverheid.